ปูพื้นฐานใหม่ในคอร์ออนไลน์

วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

such กับ so ใช้อย่างไร
Such กับ So ใช้งานอย่างไร
โครงสร้างเป็นดังต่อไปนี้
Subject + V. to Be + such + article + adj. + noun 
ซึ่งเท่ากับ
ประธาน + ช่างจะเป็น + นาม + คุณศัพท์ เช่น

ตัวอย่าง

It's such a beautiful day.  
วันนี้ช่างจะเป็นวันที่สวยงาม 
She is such a great person.
เธอช่างเป็นคนดี
It's such a horrible day.
วันนี้ช่างจะเป็นวันที่แย่ 
It's such a sucky day.
วันนี้ช่างจะเป็นวันที่ห่วย
I had such a horrible day today at work. 
วันนี้ที่ทำงานก็เป็นวันที่ห่วยมากๆ

ใช้งานเหมือนกับ so แต่ so จะตามด้วย คำคุณศัพท์อย่างเดียว โครงสร้างจะเป็นดังต่อไปนี้
Subject + V. to Be + so + adj. ซึ่งเท่ากับ

ประธาน + คุณศัพท์ + มาก

เช่น

He is so smart.
เค้าฉลาดมาก
He is so nice. 
เค้าใจดีมาก
He is so mean.
เค้าใจร้ายมาก


นอกจากมีคำว่า such a แล้วยังมีอีกคำหนึ่งคือ 
such as  ซึ่งแปลว่า เช่น นั่นเอง
เช่น
I like many types of food such as Thai food, 
Japanese food, and Chinese food. 
ฉันชอบอาหารหลายๆประเภท เช่น อาหารไทย 
อาหารญี่ปุ่น และอาหารจีน

หรือบางทีเราพูดอะไรมาแล้วอยากจะเอ่ยถึงสิ่งนั้นที่เราว่ามาสามารถใช้คำว่า such ได้  เช่น
Hey! Adam, you shouldn't talk to someone so rudely. 
นี่! อดัมคุณไม่ควรพูดจาหยาบคายกับเค้า 
I would never do such a thing. 
ผมไม่มีวันที่จะทำสิ่งแบบนั้น
such a thing = สิ่งแบบนั้น